ผู้ป่วยมะเร็ง ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม?

แหล่งรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ “วัคซีน” หากคนที่มีโรคประจำตัวสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่ ความรู้ทั่วไป สำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ แต่ถ้าหากมีการผ่าตัดควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 วัน ก่อนฉีดวัคซีนโควิด ข้อจำกัด -หากกำลังรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 เดือน -หากได้รับยาเคมีบำบัดควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้รักษาเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสม -คนไข้มะเร็งระบบเลือดควรฉีดหลังจากรักษาครบ 3 เดือนไปแล้ว และควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา

  1. Hmm, no posts. So lonely...